Turecko


Počátky Turecka sahají až do starověku, kdy se zde nacházela chetitská říše. 
Turecká republika je zvláštní tím, že leží na dvou kontinentech, západní Asii a jihovýchodní Evropě, přičemž je omývána jak Středozemním a Egejským, tak i Černým mořem. Je to poměrně velká země, která se dělí na 8 oblastí a žije zde přes 68 milionů obyvatel. 
Hlavním městem je Ankara. 

Turistický ruch zaznamenal od roku 2005 velký růst a Turecko navštíví ročně až 24 milionů turistů. Státní zřízení Turecko je republika a prezidentem zde byl ke vzniku tohoto článku Abdullah Gül. 

MĚNA

Již od dávna se v Turecku platí tureckou lirou, avšak až od roku 2005 se dostala do oběhu nová série mincí. Na pověstné turecké miliony už tedy můžete zapomenout. 

GEOGRAFIE 

Turecko má přibližně tvar obdélníku, přičemž na délku měří kolem 1600 km a na šířku skoro 800 km. Jak už bylo zmíněno, Turecko je rozloženo na dvou kontinentech, přičemž evropskou část tvoří Východní Thrákie a asijskou část Anatolie, která je značně hornatá. 

NÁBOŽENSTVÍ 

Celých 99,8% vyjadřuje své náboženství k islámu. Každodenní modlitby jsou zde na denním pořádku a běží dokonce i v rozhlasech. Zbylé dvě desetiny procenta jsou vyznavači křesťanství nebo judaismu. Pro vyznavače islámu je posvátným symbolem jejich kostel-mešita. Je to poutní místo, kam se věřící chodí každý den modlit a odkud jsou právě vysílány modlitby do rozhlasů.